Yükleniyor...

Kılıç Avukatlık

Kişisel Veri Koruma (KVKK) Hukuku Ankara Hukuk Bürosu

KVKK Hukuku Ankara Avukat

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun kişileri, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.

KVKK’ya uyum sağlanması amacıyla Kılıç Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler;

1.
Bu mevzuatlar kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi Ankara Kılıç Avukatlık tarafından yürütülmektedir.
2.
İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması.
3.
Müvekkillerin müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi.
4.
KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması.