Yükleniyor...

Kılıç Avukatlık

Ticaret Hukuku Ankara Hukuk Bürosu

Günümüzde iktisadi düzen devletin ticari hayata belli oranda müdahalesi ile gerçekleştiğinden Ticaret Hukuku çok sıkı bağlar ile etkileşim kurduğu Şirketler Hukuku ,Borçlar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku gibi hukuk dallarıyla birlikte ticari hayatın işleyişine ve düzenine ilişkin bir takım kurallar getirmektedir.

Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir. Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Ticaret hukukunu ilgilendiren bir kısım davalar şunlardır;

  • Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar
  • Haksız rekabet davaları
  • İflas ve iflas erteleme davaları
  • Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar
  • Marka ve patentten kaynaklanan davalar
  • Şirketler arası alacak davaları
  • Tüketici ile şirketler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar
  • Ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar
  • Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları
  • Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davalar