Yükleniyor...
Kılıç Hukuk Ankara

Kılıç Hukuk Bürosu

Profesyonel, Kurumsal ve Hukuki Çözümler sunuyoruz.

Kılıç Hukuk Bürosu

Uzman avukat ve danışman kadrosuyla hizmet veriyoruz.

Kılıç Hukuk Bürosu Ankara

Kısaca Kılıç Hukuk

10 YILLIK TECRÜBE

Kılıç Hukuk Bürosu, müvekkil ve danışanlarına 2010 yılından bu yana dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sektörel Uzmanlık

Kılıç Hukuk Bürosunun Avukat ve danışmanları önemli sektörlerdeki uzmanlıkları ile sonuç odaklı bir şekilde sizlere yardımcı olmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

Kılıç Hukuk Bürosunun en büyük değeri insandır, odak noktası saygı, sevgi ve emektir. Müvekkil ve danışanların haklarını adalet duygusu içerisinde her zaman çıkarları doğrultusunda korumaktadır.

Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukukunun temel amacı; borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen kişilere karşı, devlet tarafından alacakların elde edilebilmesinin...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı iş hukuku olarak...

Aile Hukuku

Hukuk büromuzda, Türkiye sınırları içerisindeki Türk ve yabancı müvekkillerimize Aile ve Boşanma Hukuku alanında ve yurtdışında açılmış ve kesinleşmiş bulunan...

Ticaret Hukuku

Günümüzde iktisadi düzen devletin ticari hayata belli oranda müdahalesi ile gerçekleştiğinden Ticaret Hukuku çok sıkı bağlar ile etkileşim...

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel...

Kişisel Veri Koruma Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun kişileri, veri sorumlusu...

Yayınlar

Ankara İcra Avukatı Ciro Zincirindeki Kopukluktan Önceki Lehtar ve Keşideciye Başvurma Hakkı Bulunmadığı
Ciro Zincirindeki Kopukluktan Önceki Lehtar ve Keşideciye Başvurma Hakkı Bulunmadığı
10.10.2022
Lehtarın Cirosunun Sahte Olması Nedeniyle Birbirini Takip Eden Geçerli Ciro Zinciri Olmadığı İçin Davalı Bankanın 6102 SK'nın 790. Maddesine Göre Yetkili Hamil Olduğunu İspat Edemediğinden Aynı Kanun'un 792. Maddesine Göre İspat Yükünün Davacı Keşidecide Olduğunun Düşünülemeyeceği - 6102 SK Md. 792'deki Düzenlemenin 788. Maddeye Göre Geçerli Bir Ciro ile Hakkın Devredildiğini 790. Maddeye Göre Birbirini Takip Eden Geçerli Ciro Zinciri ile İspat Eden Yetkili Hamiller İçin Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği
Oku
Ankara İcra Avukatı KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA GEÇİCİ MADDEYE GÖRE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA GEÇİCİ MADDEYE GÖRE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
19.09.2022
Konut ve çatılı işyeri kiraları günlük hayatta en sık karşılaşılan hukuki ilişkilerdendir. Kişiler en temel ihtiyaçlardan olan barınma ihtiyacını karşılamak, meslek faaliyetlerinin yürütülmesi için son derece önemli olan bir işyerine sahip olabilmek veya kiraya veren olarak ek bir gelir elde edebilmek için bir şekilde bu sözleşmenin tarafı olmaktadırlar.
Oku
Ankara İcra Avukatı TBK m.352/1 ve YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ
TBK m.352/1 ve YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ
19.09.2022
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesine ilişkin hükümlerinde kira akdinin sonlanmasına ilişkin olarak konut ve çatılı işyeri kiraları için özel düzenlemelere yer vermiştir. Kanun konut ve çatılı işyeri kiralarında kira akdinin sonlanmasını olağan şartlarda bildirimle ve özel koşulların olması halinde dava yoluyla olmak üzere temelde iki farklı ayrıma tabi tutmuştur. Kira sözleşmesinin dava yolu ile sonlandırılabileceği haller kiracıdan kaynaklanan sebeplerle ve kiralayandan kaynaklanan sebeplerle olmak üzere iki ayrı başlıkta düzenlenmiştir.
Oku
Ankara İcra Avukatı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Düğünde Takılan Takılara İlişkin Emsal Karar
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Düğünde Takılan Takılara İlişkin Emsal Karar
08.09.2020
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Düğünde Takılan Ziynet Eşyalarına İlişkin Emsal Karar
Oku
Ankara İcra Avukatı Boşanma Davası
Boşanma Davası
24.08.2020
4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şekilde açılabilmektedir.
Oku
Ankara İcra Avukatı İşçilik Alacakları
İşçilik Alacakları
01.06.2020
İşçi alacakları 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmiş olup, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erme biçimine göre tarafların tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Oku
Ankara İcra Avukatı Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci adlı kitabımız yayımlandı.
Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci adlı kitabımız yayımlandı.
28.05.2020
Büro Avukatlarımızdan Av. İdris AY'ın "Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci" adlı kitabı yayımlandı.
Oku
Ankara İcra Avukatı İşe İade Davası ve Şartları
İşe İade Davası ve Şartları
01.05.2020
İşe iade davası, iş akdinin işverence geçerli sebep gösterilmeden feshedilmesi veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hallerde işçiye işine iade hakkı tanıyan, kanuni bir güvencedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işe iade davası bazı şartlara tabi tutulmuştur.
Oku
Ankara İcra Avukatı Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Resmi Yazı
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Resmi Yazı
15.04.2020
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 
Oku